W przypadku obrabiarek do cięcia płomieniem CNC rozsądne codzienne czynności konserwacyjne mogą skutecznie zapobiegać i zmniejszać prawdopodobieństwo awarii obrabiarek CNC do cięcia płomieniowego.

Przede wszystkim bardzo ważne jest ustanowienie procedur roboczych, błędów i plików konserwacyjnych dla konkretnych wydajności i przetwarzania obiektów każdego z nich Maszyna do cięcia płomieniem CNC. Obejmuje zawartość konserwacji i interwały konserwacji dla urządzeń funkcjonalnych i komponentów.

Po drugie, powietrze w warsztacie ogólnym zawiera mgłę olejową, pył, a nawet proszek metalowy. Gdy spadną na obwód drukowany lub urządzenie elektroniczne w systemie maszyny do cięcia płomieniem CNC, łatwo jest wywołać komponenty. Opór izolacji spada, a nawet elementy i obwody drukowane są uszkodzone. Dlatego, chyba że konieczne jest dokonanie niezbędnych regulacji i napraw, na ogół nie wolno otwierać drzwi w sposób niedbały i nie wolno otwierać drzwi podczas użytkowania.

Ponadto napięcie sieci systemu cięcia CNC maszyny do cięcia powinno być od czasu do czasu monitorowane. Gdy okaże się, że normalne napięcie robocze zostało przekroczone, system nie będzie działał prawidłowo, a nawet wewnętrzne podzespoły elektroniczne systemu CNC zostaną uszkodzone. Dlatego w przypadku, gdy sprzęt nie ma automatycznego wykrywania i ochrony, system dystrybucji powinien mieć osobę odpowiedzialną za monitorowanie i próbować poprawić stabilność systemu dystrybucji.

Oczywiście bardzo ważne jest, aby maszyna do cięcia płomieniem CNC stosowała serwonapęd zasilający DC i serwonapęd wrzeciona DC. Konieczne jest wyjęcie szczotki z silnika prądu stałego, aby uniknąć korozji powierzchni komutatora z powodu korozji chemicznej. Uszkodzenie wydajności, powodujące uszkodzenie całego silnika. To bardzo poważna i podatna na błędy wina.